Adriaan Meerkamp van Embden

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken
Adriaan Meerkamp van Embden
A Meerkamp-van Embden.jpg
Links Mr. A. Meerkamp van Embden, rijksarchivaris en secretaris van het Zeeuwsch Genootschap, waarvan Mr. J.G. Veltman Fruin (naast hem) thesauriër was, lopend in de Lange Delft. Fotograaf: onbekend. Bron: ZB, Beeldbank Zeeland, nr. 129317.
Geboren 13 november 1882 Rotterdam
Overleden 8 februari 1954 Middelburg
Beroep Rijksarchivaris van Zeeland (1921-1943), waarnemend burgemeester van Middelburg
VIAF Adriaan Meerkamp van Embden

Biografie

Rijksarchivaris van Zeeland (1921-1943); waarnemend burgemeester van Middelburg (1942-1944). Studeerde rechten te Leiden en werd na zijn studie benoemd tot commies-chartermeester aan het Rijksarchief in Zeeland. In 1921 werd hij bevorderd tot Rijksarchivaris, een functie die hij tot 1943 heeft bekleed. Voor het Zeeuwsch Genootschap, waarvan hij van 1921 tot 17 juli 1941 secretaris geweest is, schreef hij een aantal bijdragen die in het A.Z.G. gepubliceerd werden. Daarnaast publiceerde hij over archieven van Zeeuws-Vlaanderen, Gouda en Leiden. Meerkamp van Embden was een wat eenzelvige man, die nogal terug getrokken leefde, maar zich niet helemaal afsloot voor de samenleving. Zo was hij lid van het College van Regenten van het Huis van Bewaring in Middelburg en bestuurslid van de Middelburgse afdeling van de Vereeniging voor Volkenbond en Vrede. Makkelijk te intimideren koos hij uit angst voor Rusland en het bolsjewisme in 1941 voor de N.S.B. en werd op 20 oktober 1942 waarnemend burgemeester van Middelburg (als opvolger van mr. Walré de Bordes). Op 21 oktober 1944 bleek hij (bij de inundatie van Walcheren door de geallieerden) plotseling uit de stad verdwenen te zijn. Na de oorlog werd hij veroordeeld. Leefde vervolgens tot aan zijn dood teruggetrokken in Middelburg. Voor zijn belangrijkste publicaties m.b.t. Zeeland: zie bibliografie.

Encyclopedie van Zeeland, 1982-1984

Bekijk de originele tekst uit de Encyclopedie van Zeeland, 1982-1984

Auteur

F. van Noordwijk

Literatuur

  • Provinciale Almanak voor Zeeland 1940-1943 en 1945.
  • Koene, Middelburg voor en na de bevrijding.
  • Van der Veur, Middelburg in oorlogs- en bezettingsjaren.
  • L.W. de Bree, Zeeland 40-45, deel 1 (Middelburg 1979).