Abraham Jacob van der Aa

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken
Abraham Jacob van der Aa
Aa.png
Abraham Jacob van der Aa door J.A. Ehnle
Geboren 6 december 1792 Amsterdam
Overleden 21 maart 1857 Gorinchem
Beroep Lexicograaf
VIAF 7740287
DBNL aa__001
Wikipedia Lemma in NL Wikipedia

Tekst uit de Encyclopedie van Zeeland 1982-1984

Van der Aa studeerde aanvankelijk medicijnen te Leiden, maar moest de studie opgeven omdat hij werd ingelijfd bij de Napoleontische legers. Nam deel aan de veldtocht van 1815, verliet de dienst in 1817 en vestigde zich als boekhandelaar in Leuven. Was na1819 enige jaren werkzaam bij het onderwijs (Leuven, Brussel). Werd in 1825 particulier secretaris van de auditeur-militair te Antwerpen en trad in 1830 in dienst van de militaire gouverneur te Breda. Werd in 1839 ontslagen en vestigde zich kort daarna als ambteloos burger in Gorinchem. Van der Aa behoort tot de groep 19e-eeuwers, die niet altijd even kritisch, maar wel zeer ijverig en consciëntieus het ene werk na het andere produceerde. Tal van naslagwerken werden door Van der Aa geschreven of samengesteld. Nog steeds van belang, ook voor Zeeland, zijn een Aardrijkskundig Woordenboek en Biographisch Woordenboek. Naast veel overbodigs bevatten deze boeken toch nog altijd talloze historische- en topografische bijzonderheden die men moeilijk elders aantreft. Voor de Zeeuwse paragrafen in deze werken wist Van der Aa zich, naar verluidt, te verzekeren van de medewerking van o.m. Ds. Joh. Ab Utrecht Dresselhuis.

AUTEUR

-A. Teunis

LITERATUUR

-Beide bovengenoemde Woordenboeken van Van der Aa.Van Harderwijk,

-'Levensberigt'

-bibliografie van A.J.van der Aa'.