Aardbei

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken

Tekst uit de Encyclopedie van Zeeland 1982-1984

Aardbei
Latijnse naam Fragária
Dialect Tholen errebezem
Dialect Walcheren frenze
Dialect Zuid-Beveland frenze
Dialect Zeeuws-Vlaanderen frenze


Overblijvende plant met drietallige gedeelde bladeren en geelwitte bloemen. Wordt gekweekt om de vruchten.De gekweekte tuinaardbeien hebben grotere bloemen en vruchten dan de ook in Zeeland voorkomende wilde soort: de Bosaardbei (F. Vésca). Deze komt in Zeeland op een aantal plaatsen regelmatig voor in oude loofbossen en buitenplaatsen (bijv. in de binnenduinrand) en in goed ontwikkelde natuurlijke struwelen (bijv. in de zak van Zuid-Beveland).De op verschillende plaatsen in het Veerse Meergebied groeiende aardbeien behoren waarschijnlijk tot verwilderde cultuurrassen. *Groenteteelt.

AUTEUR A.M.M. van Haperen