Aardbei

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken
Aardbei
Aardbei, bron: Dietmar Rabic, Wikimedia

Aardbei (Fragaria)

Overblijvende plant met drietallige gedeelde bladeren en geelwitte bloemen. Wordt gekweekt om de vruchten. De gekweekte tuinaardbeien(Fragaria ananassa) hebben grotere bloemen en vruchten dan de ook in Zeeland voorkomende wilde soort: de Bosaardbei.

Bosaardbei (Fragaria vésca)

Deze komt in Zeeland op een aantal plaatsen regelmatig voor in oude loofbossen en buitenplaatsen (bijvoorbeeld in de binnenduinrand) en in goed ontwikkelde natuurlijke struwelen (bijvoorbeeld in de zak van Zuid-Beveland). De op verschillende plaatsen in het Veerse Meergebied groeiende aardbeien behoren waarschijnlijk tot verwilderde cultuurrassen. Dialect Tholen: errebezem; Walcheren, Zuid-Beveland en Zeeuws-Vlaanderen: frenze. Groenteteelt

Auteur

-A.M.M. van Haperen