Zoutmelde

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken
Zoutmelde (halimióne)

Tekst uit de Encyclopedie van Zeeland 1982-1984


Geslacht van laagblijvende zoutplanten, behorend tot de familie der ganzevoetachtigen. In Zeeland komen twee soorten voor. Het meest algemeen is de gewone zoutmelde (H. portulacóides). Dit is een half struikvormige soort die vooral groeit op oeverwallen en andere hoger gelegen delen van schorren. In het poldergebied ontbreekt deze soort vrijwel geheel. Komt in Nederland alleen voor op de Zeeuwse en Zuidhollandse eilanden en in het Waddengebied. De gesteelde zoutmelde (H. pedunculáta) is nog zeldzamer. Deze soort vindt men vooral op zandige zilte bodem, bijv. op zilte strandvlakten of in zandige kreekresten en inlagen. In Zeeland o.a. bekend van de Deesche watergang (Z-Bev.), de inlagen bij Ellewoutsdijk en in een kreeksloot bij Hoek (Z-Vl.).


AUTEUR

K.F. Vaas, herschr. A.M.M. van Haperen

LITERATUUR

W.G. Beeftink, M.C. Daane, W. de Munck en J. Nieuwenhuize, Aspects of population dynamics in Halomione portulacoides communities. In; Vegetatio 36 (1978), 31-43.