Zoutgras

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken
Zoutgras (triglóchin)

Tekst uit de Encyclopedie van Zeeland 1982-1984


Geslacht van grasachtige planten, familie der zoutgrasachtigen. In Zeeland (en vooral in overig Nederland) komen twee soorten voor. Het schorrezoutgras (T. marítima) groeit vooral op zoute grond, bijv. op schorren en in zilte graslanden. Op deze plaatsen is het een vrij algemene plant, daarbuiten komt zij echter niet voor. Het moeraszoutgras (T. palústris) komt juist voor op veel minder zoute plaatsen. In Zeeland komt het zelfs vooral voor samen met zoutmijdende soorten. Men vindt deze plant vooral in vochtige niet al te voedselrijke drassige graslanden met zoet of zwak brak grondwater. In tegenstelling tot de vorige komt deze soort plaatselijk ook voor in de Hollandse veengebieden. Op de hogere zandgronden ontbreekt zij echter vrijwel geheel.


AUTEUR

A.M.M. van Haperen