Zeeuwse Muziekschool/EvZ1982-1984

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken

In de jaren na de Tweede wereldoorlog leefde sterk de gedachte aan een breed opgezette muzikale ontwikkeling van zo groot mogelijke bevolkingsgroepen. Zij vond onder meer uitwerking in het toevoegen van muziek aan de leerplannen voor lager en voortgezet onderwijs én in het oprichten van volksmuziekscholen. Op 28 december 1954 passeerde ten kantore van notaris R. Batten te Middelburg de acte, waarbij de Stichting Zeeuwse Muziekschool in het leven geroepen werd. De leiding van de school werd in handen gelegd van Henk Stam (geb. 26.9.1922, Utrecht, componist, musicograaf). Onder zijn leiding (1954-61) werden vrijwel alle Zeeuwse gemeentebesturen overtuigd van het belang deel te nemen aan de gemeenschappelijke regeling ter verdeling van de kosten van de Zeeuwse Muziekschool. Zo groeide in Zeeland een der grootste instellingen in het Nederlandse muziekonderwijs. Na het door directieloze tijdperken omlijste kortstondige bewind van Andries de Braai -zijn bemoeienis met de Zeeuwse Muziekschool duurde zestien maanden- zette in 1965 de schoolmusicus en muziekhistoricus G.W. Bergman (geb. 22.4.1921, Rotterdam) in de loop der jaren omringd door een staf van regiodirecteuren, het werk van Henk Stam voort. De zeventiger jaren werden gekenmerkt door een spectaculaire groei van het muziekonderwijs. Het werkgebied van de school is (1983) verdeeld in Walcheren, de Bevelanden en Tholen, Schouwen-Duiveland, West Zeeuws-Vlaanderen en Oost Zeeuws-Vlaanderen. De lessen worden gegeven in Middelburg, Vlissingen, Goes, Tholen, Zierikzee, Oostburg en Hulst. In 1955 bedroeg het totale aantal leerlingen 1040, tien jaar later 1917 en in 1981 ca. 5200.