Yerseke Moer

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken
Yerseke Moer

Tekst uit de Encyclopedie van Zeeland 1982-1984

Een gebied van grote landschappelijke waarde gelegen tussen de Oosterschelde, het kanaal door Zuid-Beveland, rijksweg 258 en de Zanddijk te Yerseke; oppervlakte 1000 ha. In het kader van de relatienota is een deel van het gebied (278 ha) aangewezen als reservaatsgebied. Ongeveer de helft daarvan is aangekocht door de Stichting Het Zeeuwse Landschap. De Yerseke Moer is een complex van kleinschalige graslanden met veel reliëf en een relatief hoge grondwaterstand. Uit natuurwetenschappelijk oogpunt behoort het tot de meest waardevolle graslandcomplexen van Nederland. Het is het enige stuk Oudland bodem) in Zuid-Beveland dat nog gaaf is. Het vormt een belangrijk overwinteringsgebied voor ganzen en is zeer waardevol voor weidevogels.


AUTEUR

J.A. Trimpe Burger