Wouter de Smidt/EvZ1982-1984

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken

(Nieuwvliet 20 november 1838 - Cadzand 24 juli 1920). Geestelijke vader van de Vrije Evangelische gemeenten in West-Zeeuws-Vlaanderen. Hij heeft op dit deel van Zeeland mede zijn stempel gedrukt. Het ontstaan van deze gemeenten hangt samen met de zendingsgemeente van ds. H.W. Witteveen te Ermelo. Zijn leerling ds. A. Moov, toen predikant te Middelburg, heeft De Smidt onder handoplegging op 26 mei 1872 tot evangelist geordend. Deze ordening was het eind van een vrij lange ontwikkeling. die begonnen was met de oprichting an de jongelingsvereniging Eben Haezer, die de kiem legde voor de latere Vrije Evangelische Gemeente. Deze beweging was mede een protest tegen het modernisme dat in dit deel van Zeeuws-Vlaanderen in de N.H. Kerk nogal invloed kreeg. Na zijn huwelijk 14 september 1876, ging De Smidt in Cadzand wonen. Hij was een man die zich iedere bladzijde van de bijbel eigen had gemaakt. Zijn gemeenten ontplooiden een grote activiteit op het gebied van zondagsscholen, jeugd en zangverenigingen, zelfs ontstond er een muziekvereniging. Woord en lied stonden centraal bij De Smidt. Van sociale bewogenheid getuigde de werkmansvereniging. Nieuwvliet bleef het centrum, maar op meerdere plaatsen werden bijeenkomsten belegd waaruit nieuwe kringen ontstonden. Heel zijn dienst heeft De Smidt verricht zonder ooit enig salaris te ontvangen.