Wolfsmelk

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken
Wolfsmelk (euphórbia)

Tekst uit de Encyclopedie van Zeeland 1982-1984


Plantengeslacht, waarvan in Zeeland vier soorten voorkomen, drie als akkeronkruid. Het meest algemeen is het kroontjeskruid (E. helioscópia; Th., Sch.: zulver-onder-waeter; Z.B., Z.Vl.: heksenmelk; Z.Vl.: wrattenkruid; Sch.: koffieboone). Dit komt overal in het Zeeuwse polderland algemeen voor, hetzelfde geldt voor de tuinwolfsmelk (E. péplus) en de kleine wolfsmelk (E. exígua). Landelijk bezien is de laatste soort niet algemeen. In het Zeeuwse kleigebied komt deze soort vrij veel voor (m.n. in Zeeuws-Vlaanderen). De vierde soort van dit geslacht is de zeewolfsmelk (E. parálias). Deze groeit optimaal in de zeereep in jonge duinen. Het is een in Nederland zeldzame plant, die aan de Zeeuwse stranden op enkele plaatsen voorkomt.


AUTEUR

A.M.M. van Haperen