Witbol

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken
Witbol (hólcus)

Tekst uit de Encyclopedie van Zeeland 1982-1984


Grassengeslacht, waarvan in Zeeland twee soorten voorkomen. Het meest algemeen is de gewone witbol (H. lanátus) die ook in Zeeland algemeen voorkomt in vochtige hooilanden en gemaaide dijktaluds of wegbermen. De zachte witbol (H.móllis) groeit vooral op zandgrond. In Zeeland vindt men haar o.a. in de zandige bossen langs de binnenduinrand, in het Zeeuws-Vlaamse grensgebied en op of langs spooremplacementen en -lijnen.


AUTEUR

P.L. Meininger