Willy Dusarduyn

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken
Willy Dusarduyn
Willy Dusarduyn.jpg
Burgemeester Dusarduyn laat met carnaval zijn schoenen poetsen, 1977. Foto:De Stem/C. de Boer, Bron: ZB/Beeldbank Zeeland, rec.nr. 156851.
Geboren 30 september 1928 IJzendijke
Overleden augustus 1986 Gent
Beroep politicus en burgemeester
VIAF Willy Dusarduyn

Willy Dusarduyn is een voormalige burgemeester van Sas van Gent. Namens de KVP zat hij ook enige tijd in de Staten van Zeeland en in de Tweede Kamer.

Achtergrond

Willy Roger Victor Dusarduijn werd geboren als zoon van de IJzendijkse landbouwer Emile August Dusarduijn en de Belgische Alice Marie de Decker. Mede omdat hij zich niet aangetrokken voelde tot het boerenleven van zijn ouders kon Willy Dusarduyn verder leren. Na twee jaar kostschool in Oudenbosch en nadat hij in Terneuzen in 1945 het diploma ULO-A had behaald, studeerde hij verder in Oostburg, waar hij in 1948 slaagde voor het examen HBS-A. Daarna ging hij sociologie studeren (met als specialismen bestuursrecht en staatsrecht) aan de Katholieke Economische Hogeschool in Tilburg. Nadat hij in 1954 was afgestudeerd ging hij aan de slag als onderzoeker bij de Stichting Ontwikkeling Komgrondgebieden in Tiel. Van 1958 tot 1961 was hij adviseur voor het maatschappelijk werk voor de provincie Zeeland bij de Stichting Diocesaan Charitatief Centrum Bisdom Breda. In 1961 keerde Willy Dusarduyn terug naar Zeeland. Hij werd directeur van de Katholieke raad Maatschappelijk Werk in Goes. Dit bleef hij doen tot 1968.

Politieke carrière

Willy Dusarduijn was vanaf 1946 bestuurslid van de lokale KVP-afdeling, en was enige tijd voorzitter van de jongerenafdeling van de KVP. Dusarduyn stapte in 1966 in de actieve politiek. Tussen 1966 en 1974 was hij lid van Provinciale Staten van Zeeland voor de Katholieke Volkspartij (KVP). In 1974 werd hij fractievoorzitter voor de KVP, dat later opging in het CDA. Het statenlidmaatschap combineerde hij van 1967 tot 1972 met het lidmaatschap van de Tweede Kamer. In de Tweede Kamer hield Willy Dusarduyn zich vooral bezig met de dossiers volksgezondheid en maatschappelijk werk. In 1967 stemde hij als enige van zijn fractie, maar net als zijn Zeeuwse collega's bij andere fracties, voor een (verworpen) motie-Westerhout om de tarieven voor de veren over de Westerschelde niet te verhogen. Na de verkiezingen van 1972 verloor W. Dusarduyn zijn zetel bij loting.

Burgemeesterschap

W. Dusarduyn werd in 1973 burgemeester van Sas van Gent; voor hem een oude wens die uitkwam.[1] Hij volgde daar waarnemend burgemeester W.H.M. Colsen op. Door deze benoeming gaf Dusarduyn in 1974 het Statenlidmaatschap in 1974 op. Hij achtte beide functies moeilijk verenigbaar. Tijdens zijn burgemeesterschap maakte Dusarduyn zich sterk voor grensoverschrijdende samenwerking met de Belgische buurgemeente Assenede, met name op het gebied van ouderenzorg. Een ander zwaartepunt betrof de verdere industrialisering van de Kanaalregio, waarvoor Willy Dusarduyn zich ten volle inzette. Ook de groter wordende milieuproblematiek binnen de gemeente – een gevolg van de sterke industrialisering van Sas van Gent – is een onderwerp dat de volle aandacht kreeg van Willy Dusarduyn.

Betekenis

Als burgemeester stond Dusarduyn bekend als een man die een hekel had aan polarisatie en gevoelig was voor kritiek. Steeds was hij er op gericht conflicterende partijen tot elkaar te brengen. Hij was ook een man die midden tussen de Sassenaren stond, overal zo veel mogelijk bij aanwezig was en niet schroomde met de gewone Sassenaren een biertje te drinken. Dusarduyn stond bovendien aan de wieg van de jumelage tussen Sas van Gent en het Noord-Franse stadje Belle.

Overlijden

Burgemeester Dusarduyn overleed in augustus 1986 op 57-jarige leeftijd aan de gevolgen van hartproblemen. Hij liet zijn vrouw, Anneke van der Vleuten, en drie dochters achter. In de voorgaande jaren sukkelde hij al langer met hartklachten, waarvoor hij in 1968 ook was geopereerd.[2]

Overige bestuursfuncties

  • Commissaris commissie Watermaatschappij Zuid Nederland
  • Voorzitter vereniging van provinciale en gemeentebestuurders van het CDA Zeeland
  • Voorzitter provinciale vereniging van CDA-bestuurders
  • Voorzitter kring van burgemeesters in Zeeuws-Vlaanderen
  • Bestuurslid Stichting Provinciaal Opbouworgaan Stichting Zeeland
  • Bestuurslid Zeeuwse Sportraad
  • Bestuurslid landelijke commissie voor milieubeheer voor de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)

Prijzen/eretekens

  • Orde van het Bietenzaad, 1973, carnavalsorde

Bronnen

Auteur

-W. van Gorsel, 2023

Noten