Willem Boreel (ridder, heer van Vreendijke)

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken
Willem Boreel (ridder, heer van Vreendijke)
VOC2.jpg
Willem Boreel werkte voor de VOC als advocaat
Geboren 2 maart 1591 Middelburg
Overleden 29 september 1668 Parijs
Beroep diplomaat
VIAF Willem Boreel (ridder, heer van Vreendijke)

Carrière

Na zijn promotie in de algemene en de vaderlandse rechtsgeleerdheid, trad hij in dienst van de Vereenigde Oostindische Compagnie. Willem Boreel kende met eigen ogen het Midden-Oosten en werd beïnvloed door Cyrillos Loukaris, de patriarch van Constantinopel met Calvinistische sympathieën. Boreel reisde in Klein-Azië, Syrië en Palestina, en bracht waardevolle boeken en handschriften mee naar huis. In 1613 vestigt hij zich in Middelburg als meester in de rechten. In 1618 werd hij aangesteld bij de VOC als advocaat. Aangezien de conflicten tussen de Engelse en Nederlandse compagnieën de goede relaties tussen de Staten-Generaal van de Nederlanden en de Engelse koning Jacobus I van Engeland dreigden te vergiftigen, sloten de twee compagnieën in 1619 te Londen het Tractaat van Defensie. Door de onderhandelaars Dudley Carleton, Thomas Roe, Boreel en Constantijn Huygens werd bepaald dat de twee compagnieën voortaan in Oost-Azië zouden samenwerken.

Prestaties

Quai Malaquais te Parijs, waar Willem Boreel op een hoek woonde

Zijn bekwaamheden waren voor Amsterdam aanleiding hem als pensionaris aan te stellen (1627): sindsdien werd hij regelmatig belast met buitenlandse missies: tussen 1639 en 1641 voerde hij besprekingen met Denemarken en Zweden over de verhoging van de Sont-tol en trad bemiddelend op in een conflict tussen de stad Bremen en haar aartsbisschop; in 1644 werd hij naar Engeland gedirigeerd om de vrede tussen koning en parlement te herstellen, bij welke gelegenheid hij op 21 maart 1644 in de ridderstand verheven werd; hij verbleef er anderhalf jaar maar kon niets van belang doen. Juni 1650 werd hij benoemd tot ambassadeur te Parijs, welke post hij tot zijn dood zou blijven bekleden; in samenwerking met De Ruyter wist hij onder andere de Franse kaapvaart tegen Nederlandse schepen voorlopig een halt toe te roepen. Boreel woonde aan de Quai Malaquais op een hoek.' Willem Boreel ligt begraven in de Grote Kerk in Den Haag; zijn lijk werd op kosten van de Staten-Generaal der Nederlanden naar de republiek vervoerd.

Auteur

L. Hageman

Literatuur