Willem Blois van Treslong

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken
Willem Blois van Treslong
Blois-van-Treslong ZI-IV.jpg
Willem Blois van Treslong, gouverneur van Den Briel, luitenant-admiraal van Zeeland, kopergravure,ca. 1580-1597, Collectie KZGW, ZI IV, 881.
Geboren ca. 1529 Brielle
Overleden 1594 Leiden, Huis te Zwieten
Beroep admiraal tijdens de Opstand
VIAF [1]

Levensloop

Guillaume de Blois de Treslong of Willem Blois van Treslong was Heer van den Oudenhoorn, Grysoort en Petegem in Vlaanderen. Hij diende in zijn jeugd aan het hof van Maximiliaan van Bourgondië, markgraaf van Veere en trad in 1556 in de zeedienst. Hij streed tegen de Fransen en Turken, sloot zich later bij Brederode aan. Hij gaf zich geheel aan de zaak van de Hervorming maar moest na een mislukte aanslag te Amsterdam deze stad verlaten en ging in 1567 naar Emden. Vanaf daar nam hij deel aan de veldslag bij Heiligerlee en werd zwaar gewond bij Jemmingen. In 1569 verliet hij Emden en voegde zich bij de Watergeuzen.

Opstand in Vlissingen

In 1572 kwam hij met 200 vrijwilligers in Vlissingen. Blois van Treslong deed een aanval op Middelburg die echter mislukte. Daarna was hij enige tijd admiraal van Vlissingen en had een actief aandeel in de zege op de vloot van Medinaceli. Hij ging daarna naar Brielle en werd in 1573 aangesteld tot admiraal van Holland. Daar vocht hij samen met de Zeeuwen tegen de Spanjaarden en bracht op 22 april 1573 de vloot van d'Avila zware schade toe. Hij werd op 15 juni 1576 luitenant-admiraal van Zeeland en superintendant van het waterkwartier van Vlaanderen.

Hoogte- en dieptepunten in carrière

Blois van Treslong wordt gevangen genomen en in Middelburg naar het 's gravensteen gevoerd, kopergravure, 27 februari 1585, Colectie KZGW, ZI III, 078

Hij heeft alles in het werk gesteld om de zaak van Oranje te dienen, doch kreeg ook met tegenslagen te kampen. Blois van Treslong kwam op 11 februari 1585 te Middelburg en begon een vloot uit te rusten om het belegerde Antwerpen te ontzetten. Hij werd echter op alle manieren tegengewerkt en na tegen de admiraliteitsleden van Zeeland te zijn uitgevallen, werd hij gevangen gezet. Op 7 maart 1585 werden hem alle ambten ontnomen. Dank zij de bemiddeling van vrienden en bloedverwanten en vooral van de graaf van Leicester werd hij op erewoord vrijgelaten en ontkwam hij aan de doodstraf die tegen hem was geëist. Op 11 maart 1591 heeft het provinciaal hof van Holland hem van alle beschuldigingen vrijgesproken.

Encyclopedie van Zeeland, 1982-1984

Bekijk de originele tekst uit de Encyclopedie van Zeeland, 1982-1984

Auteur

-F.C. van Oosten

Literatuur

-Wagenaar, Vaderlandsche Historie VI, 340-351: VIII,84-87.

-Kok, Vaderlandsch Woordenboek XXVIII, 278 303.

-J.W. te Water, Historie van het Verbond 11, 216 239.

-Zeeuwse zeehelden uit de zestiende en zeventiende eeuw (Vlissingen, 2012)