Willem Apollonius

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken
Willem Apollonius
Geboren 1602/1603 Veere
Overleden ? januari 1657 Middelburg
Beroep predikant
VIAF [1]

Levensloop

Apollonius werd na zijn studie in Leiden predikant te St.-Anna ter Muiden, in welke grensgemeente verschillende verwarde en ongewenste toestanden heersten. Hij wist daaraan een eind te maken en vertrok in 1631 naar Middelburg, om de plaats in te nemen van Willem Teellinck. Hoewel hij de jongste predikant was, werd Apollonius al spoedig een man van betekenis, zowel in Middelburg als in de classis Walcheren, waar zijn adviezen waardevol bleken. In 1636 koos men hem als gedeputeerde voor de zaken van de Oostindische kerken. Toen in 1641 de Grallenstrijd uitbrak (over de invloed van de overheid in kerkelijke zaken) droeg de classis aan Apollonius op het standpunt van de classis onder woorden te brengen, terwijl men naast hem zes predikanten benoemde om zijn arbeid te revideren. Zo verscheen zijn boek in twee delen: Jus majestatis circa sacra, voorzien van een goedkeuring van de classis. Daarmee ontbrandde een oude strijd weer ten volle. Apollonius werd wederom door de classis met schrijven belast in 1643, toen in Engeland de strijd tussen Karel I en het parlement in alle hevigheid losbrak, waarbij de classis zich achter het parlement plaatste, terwijl de Staten neutraal wilden blijven.

Prestaties

Apollonius werd telkens ingeschakeld wanneer er moeilijkheden waren in de classis en gemeenten. Hij stond op de bres wanneer het ging om buitenlandse kerken die in verdrukking waren gekomen. Dat hij in zijn classis herhaaldelijk tot praeses, scriba, assessor enzovoorts werd gekozen, spreekt haast vanzelf. In 1652 benoemde men hem tot hoogleraar aan de Illustere School. Als vrucht van zijn studies verscheen in 1655: Disputationes Theologicae, waarin hij zich bezig hield met de bestrijding van rooms-katholieken, socianen, antimonianen enz.

Bibliografie

Tekst uit de Encyclopedie van Zeeland 1982-1984

Bekijk de originele tekst uit de Encyclopedie van Zeeland, 1982-1984

Auteur

-S.J.M.Hulsbergen

Literatuur

  • De la Rue, Geletterd Zeeland.
  • Nagtglas, Levensberichten.
  • Van der Aa, Biographisch woordenboek.
  • Biographisch woordenboek Prot. godgeleerden.