Willem Anslaer

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken
Willem Anslaer
Geboren 28 december 1633 Grijpskerke
Overleden 14 juli 1694 Velzen
Beroep predikant
VIAF [1]


Levensloop

Anslaer werd in 1651 als theologisch student te Utrecht ingeschreven en in 1655 aan de universiteit te Leiden, waar hij zeer onder de invloed kwam van Coccejus, wiens huisgenoot hij werd en met wiens oudste dochter hij trouwde. Anslaer is in Zeeland één van de uitgesproken Coccejanen geweest. Zijn Zeeuwse periode als predikant strekte zich uit van 1659-1675: Kapelle-Biezelinge (1659-1668), Arnemuiden (1668-1670) en Veere (1670-1675). Hij vertrok naar Delft en later naar Amsterdam.

Prestaties

In Zeeland heeft Anslaer zich beijverd voor vervolgde protestanten. In 1674 verscheen van hem Ontdekking van quade trouw en 't onverstand van Irenaeus Philalethius, in sijn bittere antwoord op de vrage, wat is cocceanerye? Volgens Anslaer is er niet een vaststaande, onveranderlijke uitleg van de Schrift. Altijd is er voortgebouwd op datgene wat voorgangers in deze hadden gedaan. Anslaer verdedigde zijn schoonvader en andersom. Hij was geen cartesiaan en uitvinder van nieuwigheden. Ook wat betreft de drie formulieren van enigheid, de leer der Gereformeerde Kerk, achtte hij een andere uitleg dan de gebruikelijke mogelijk: ‘God alleen is door zijn Geest de uitlegger van de Schrift.’

Tekst uit de Encyclopedie van Zeeland 1982-1984

Bekijk de originele tekst uit de Encyclopedie van Zeeland, 1982-1984

Auteur

S.J.M. Hulsbergen

Literatuur

  • Biographisch woordenboek Prot. godgeleerden.
  • Van der Aa, Biographisch woordenboek.
  • De la Rue, Geletterd Zeeland.
  • Nagtglas, Levensberichten.
  • Sepp, Godgeleerd onderwijs.