Willem Adriaan de Jonge

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken
Willem Adriaan de Jonge
WA de Jonge.jpg
Willem Adriaan de Jonge was tijdens zijn leven onder andere schepen en burgemeester was. Tekening C. Pronk, 1743. Bron: ZB, Beeldbank Zeeland, rec.nr. 1064.
Geboren 19 januari 1763 Zierikzee
Overleden 28 oktober 1835 Zierikzee
Beroep Bestuurder en advocaat
VIAF Willem Adriaan de Jonge

Biografie

Heer van Campensnieuwland. Bestuurder en advocaat. Werd 16 september 1780 als student in de rechten te Leiden ingeschreven, waar hij in 1781 promoveerde op de dissertatie `De hereditatis petitione'. Hij vestigde zich te Zierikzee, waar hij in 1782 tot heemraad van Schouwen en op 18 maart 1783 tot pensionaris-honorair van de stad werd benoemd; in 1784 werd hij tot schepen gekozen, 28 februari 1785 tot raad en in 1792 tot burgemeester. In maart 1785 werd hij door de Raad van State aangesteld als ontvanger der ‘gemeene middelen’ over Hulst, Hulsterambacht en St.-Jansteen. Sinds 27 oktober 1791 had hij wegens Zierikzee zitting in de Staten van Zeeland. Omdat hij weigerde de eed op de Bataafse Republiek af te leggen werd hij in 1795 uit al zijn ambten gezet.

Daarna was hij tot 1811 in de advocatuur werkzaam. In dat jaar werd hij lid van de Algemene Departementale Raad van de Monden van de Schelde en rechter in de Rechtbank van Eerste Aanleg te Zierikzee. In december 1813 kreeg hij order zich als gijzelaar naar Rijssel te begeven. Zijn wegvoering werd echter door het volk verijdeld, waarop hij onderdook tot in de nacht van 7 op 8 december Engelse oorlogsbodems de Fransen de stad deden ontruimen. De Jonge was provisioneel-burgemeester van 8 december 1813 tot 2 januari 1814. Tot 1833 bleef hij als Districtscommissaris van Zierikzee aan. Bij besluit van 28 augustus 1814, no. 14, werd hij benoemd in de ridderschap van Zeeland.

Encyclopedie van Zeeland, 1982-1984

Bekijk de originele tekst uit de Encyclopedie van Zeeland, 1982-1984

Auteur

L. Hageman

Literatuur

  • Nederlandsch Adelsboek 1914.
  • N.N.B.W. III.
  • Wijnaendts van Resandt, De Jonge, 114-117.