Wikke

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken
Wikke (vícia)

Tekst uit de Encyclopedie van Zeeland 1982-1984


Plantengeslacht, waarvan in Zeeland vijf soorten regelmatig voorkomen. De vogelwikke (V. crácca) en de voederwikke (V. satíva) komen in de gehele provincie zeer algemeen voor in wegbermen en op sloot- en dijktaluds. Iets minder algemeen, maar toch op vele plaatsen voorkomend, zijn de vier zaadwikke (V. tetraspérma) en de ringelwikke (V. hirsúta). De lathyruswikke (V. lathyroídes) komt uitsluitend voor op zandige gras landbodems. Men vindt dit kleine plantje plaatselijk in de duinen van Schouwen, Walcheren en Zeeuws-Vlaanderen. Een nauwe verwant van de vierzaadwikke is de slanke wikke (V. tenuíssima). Dit is een in Nederland zeldzame plant, die hoofdzakelijk van Zuidwest Nederland bekend is. De laatste vondst dateert uit de zestiger jaren uit de omgeving van Nieuwvliet. In 1980 is deze soort hier op enkele plaatsen teruggevonden. Cultuurvariëteiten van de voederwikke worden wel gekweekt voor veevoer en groenbemesting.


AUTEUR

M.A. Geuze of A.M.M. van Haperen