Werendike

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken
Werendike
Mini-camping in Werendijke. Foto: H. Barentsen, 1988. Bron: ZB, Beeldbank Zeeland, rec.nr. 126081

Het buurtschap: kenmerken

Werendijke was ooit een parochie en een ambacht. Voor de gemeentelijke herindeling van 1 juli 1966 behoorde het gebied tot de vroegere gemeente Zoutelande. Daarna, tot 1 januari 1997 was het ingedeeld bij de gemeente Valkenisse; daarna behoorde het tot de gemeente Veere. Werendijke ontleent haar naam aan een dijk. De dijk diende ter afsluiting van een grote kreek. De dijk weerde de zee en stopte de uitslijtende werking van het tij. De buurtschap bestaat uit enkele boerderijen.

Geschiedenis

Werendijke wordt in 1235 voor het eerst genoemd. In 1249 blijkt er een vrouwenklooster te staan, Porta Coeli, of Hemelpoort geheten. De aan Sint Jacobus gewijde kerk raakte waarschijnlijk beschadigd tijdens het beleg van Middelburg (1572-1574); herstel bleef daarna uit. Het gebied van de parochie werd na de Reformatie bij dat van de hervormde gemeente Zoutelande gevoegd. Het vroegere kerkhof is te vinden ten westen van de boerderij Groot-Werendijke. Dit blijkt ook uit de kaart met vooroorlogse veldnamen. Ter plekke van de boerderij heeft waarschijnlijk het klooster gestaan. Een geofysisch bodemonderzoek met behulp van Electro Magnetische Inductie (EMI) heeft de funderingen van de kerk, de oude verkaveling en mogelijk ook de vliedberg in kaart gebracht.

Bronnen

Gemeente Veere

Auteur

W. van Gorsel, 2022.