Waterweegbree

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken
Waterweegbree

Tekst uit de Encyclopedie van Zeeland 1982-1984

Groep van moeras planten. Het meest algemeen in Zeeland zijn de grote waterweegbree (Alísma plantágoaquática) en de middelste waterweegbree (A, lanceolátum). Deze soorten zijn hier waarschijnlijk even sterk vertegenwoordigd. Men vindt ze vooral in ondiepe sloten, drinkputten en plassen met zoet of brak water, met name in Zeeuws-Vlaanderen en de Zak van Zuid-Beveland. Een derde soort is de kleine waterweegbree (Echinódorus ranunculoídes). Dit is een soort van de voedselarme zandige moerasgrond, die plaatselijk voorkomt in de duinstreek en op de diluviale zandgronden; in Zeeland zeer zeldzaam; groeit in de inlagen langs de kusten van Noord-Beveland.


AUTEUR

A.M.M. van Haperen