Waterkers

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken
Waterkers, akkerkers

Tekst uit de Encyclopedie van Zeeland 1982-1984

Groep van planten, waartoe twee geslachten behoren; witte waterkers (Nastúrtium) en de waterkers (Roríppa). Van de witte waterkers komen in Nederland twee soorten voor, die sterk op elkaar gelijken; slanke witte waterkers (N. microphyllum) en gewone witte waterkers (N. officinále). De Zeeuwse planten behoren waarschijnlijk voor het merendeel tot de eerste soort. Deze komt vrij algemeen voor in drassige gebieden (kreekresten, sloten, drinkputten) met zoet of brak water; ontbreekt in zilte gebieden. Van het geslacht Roríppa komen in Zeeland drie soorten regelmatig voor. Het meest algemeen is de akkerkers (R. sylvéstris), een soort van de vochtige zware kleibodem, die periodiek sterk kan uitdrogen. Zij komt plaatselijk algemeen voor op akkers, in graslanden en ook in wegbermen. De moeras kers (R. islandica) komt voor in vergelijkbare milieus waarin de witte waterkers groeit; zoete of zwak brakke drassige gebieden. Hier vindt men ook de gele waterkers (R. amphíbia). Deze is echter aanzienlijk minder algemeen dan de beide andere en komt slechts hier en daar voor in oude kreekresten e.d.

AUTEUR

-A.M.M. van Haperen