Walcherse Artikelen

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken
Walcherse Artikelen

Tekst uit de Encyclopedie van Zeeland 1982-1984

Bij de opkomst van het rationalisme (Descartes, 1596-1650) opgestelde artikelen, als tegenwicht tegen de overheersende plaats die deze stroming aan het redelijk denken inruimde. De titel van het eerste dier artikelen luidde: Van de verdorvenheid der menselijke rede, en derzelver onbekwaamheid om daaruit alleen de Goddelijkheid der H. Schriftuur te bewijzen. De artikelen werden op 5 nov. 1693 eenstemmig aangenomen door de classis Walcheren, als in overeenstemming zijnde met de orthodoxie. Iedere predikant van de classis moest ze, naast de formulieren van enigheid ondertekenen. In 1761 verhinderden de Staten een al te ongenuanceerde toepassing van deze artikelen.


AUTEUR

S.J.M. Hulsbergen

LITERATUUR

J.J. Brahé, Vijf Walchersche articulen.