Vossestaart

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken
Vossestaart

Tekst uit de Encyclopedie van Zeeland 1982-1984

Grassengeslacht, waarvan in Zeeland drie soorten algemeen voorkomen. Landelijk bezien het meest algemeen is de gewone vossestaart (Alopecúrus praténsis), een plant van vruchtbare graslanden, vooral weilanden en dijken. Hoewel beslist niet zeldzaam, komt deze soort in Zeeland van nature minder voor dan in grote delen van Nederland. De duist (A. myosuroídes) lijkt vrij sterk op de vorige soort, maar heeft een smallere, meer spoelvormige bloeiaar. De duist komt in het Zeeuwse kleigebied overal zeer algemeen voor en is hier een gevreesd akkeronkruid. Op de hoge zandgrond is zij zeldzamer. De geknikte vossestaart (A. geniculátas) is kleiner dan de beide vorige, heeft een kortere bloeiwijze en een geknikte stengel. Deze soort is overal algemeen op drassige, voedselrijke kleigrond. Een nauwe verwant van deze soort is de knolvossestaart (A. bulbósus), een zeldzame plantensoort van zilte grond, die in Zeeland slechts op een beperkt aantal plaatsen voorkomt.


AUTEUR

A.M.M. van Haperen