Vogelmelk

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken
Vogelmelk (ornithogálum)

Tekst uit de Encyclopedie van Zeeland 1982-1984


Bolgewas. In Zeeland komt één soort in het wild voor: gewone vogelmelk (O. umbellátum). Deze soort komt vrij algemeen voor op de landgoederen en buitenplaatsen langs de binnenduinrand van Walcheren en Schouwen. Voorts vindt men haar plaatselijk op grazige plaatsen langs bermen en dijken e.d. Buiten de binnenduinrand is ze in Zeeland echter een vrij zeldzame plant. Op enkele buitenplaatsen groeit ook de knikkende vogelmelk (O. nútans). Deze soort groeit van nature in het Middellandse zeegebied en is in onze streken uitgeplant op een aantal buitenplaatsen en landgoederen en daarna verwilderd (zg. stinseplant).


AUTEUR

A.M.M. van Haperen