Vogelkers

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken
Vogelkers

Tekst uit de Encyclopedie van Zeeland 1982-1984

Boom of struik, waarvan enkele soorten. In Zeeland komen twee soorten in het wild voor. De meest algemene is de gewone vogelkers (Prúnus pádus) (oorspronkelijk kwam deze soort waarschijnlijk niet in het wild in Zeeland voor, maar werd ze aangeplant, vooral na de Tweede Wereldoorlog; daarna is ze op beperkte schaal verwilderd). De tweede soort is de Amerikaanse vogelkers (P. serótina). Deze kwam oorspronkelijk in geheel Nederland niet voor, maar is hier in het verleden aangeplant. Nadien is de soort verwilderd en sloeg massaal op in dennen- en eiken-berkenbossen op de droge zandgronden. De Amerikaanse vogelkers ontwikkelde zich hier zo massaal, dat zij de bijnaam 'bospest' kreeg. In het Zeeuwse poldergebied komt de soort vrijwel niet voor. In de loop van de 60-ger jaren sloeg zij aan in het Zeeuws-Vlaamse grensgebied en in de binnenduinranden op Walcheren en Schouwen. In dit terreintype komt zij thans veel voor op de vroongronden, die in het verleden (thans niet meer) beweid werden. Samen met eik en ruwe berk is zij hier plaatselijk de aspectbepalende heester.


AUTEUR

A.M.M. van Haperen