Victor van Lissa/EvZ1982-1984

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken

(Middelburg 17 juni 1809 - Middelburg 22 juli 1869). Medicus. Eerste student aan de Klinische School, ingeschreven 16 november 1824; deed op 16 en 20 januari 1828 een zeer goed examen voor stads- en plattelandsheel- en vroedmeester. Stamde uit een joodse familie uit de gewone burgerstand. Na enige moeilijke aanvangsjaren kreeg hij een zeer grote praktijk, vooral bij dorpelingen. Ondanks de kosten die zijn groot gezin meebracht, kon hij zich een eigen zomer- en winterrijtuig permitteren. Zijn collega's zagen met lede ogen aan hoe hij, geen medisch doctor zijnde, durfde te opereren. Zij waardeerden hem echter om zijn gedurfde nieuwigheden: de ethernarcose, atropine-injecties, keel- en oogspiegel. Vóór de aanvang van zijn lectoraat in 1856, hield hij er privéleerlingen in de geneeskunde op na, die hij dikwijls al vroeg in de ochtend begon te onderwijzen. Toen de Geneeskundige School op 1 januari 1854 gereorganiseerd werd, werd Van Lissa als lector in de obstetrie gepasseerd. Deze vermeende miskenning - hij werd in werkelijkheid overgeslagen omdat hij te veel werk had - zat hem zo dwars, dat hij zijn gemoed in de Middelburgsche Courant van 8 januari 1854 luchtte. Twee jaar later viel de eer hem alsnog ten deel. Van Lissa bepleitte de waarde van muziek bij behandeling van sommige ziekten.