Vetkruid

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken
Vetkruid (sédum)

Tekst uit de Encyclopedie van Zeeland 1982-1984


Plantengeslacht, waarvan in Zeeland twee soorten voorkomen. Het meest algemeen is de muurpeper (S. acre), die voorkomt op droge grond, oude muren en in de duinen; ook vaak op open plaatsen in wegbermen en plantsoenen, hetgeen verband houdt met geringe gevoeligheid voor bepaalde onkruidbestrijdingsmiddelen. De hemelsleutel (S. teléphium) komt plaatselijk voor in bossen (o.a. in de binnenduinrand) en op beschaduwde plaatsen op dijken e.d.


AUTEUR

A.M.M. van Haperen