Vergadering Der Gelovigen

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken
Vergadering Der Gelovigen

Tekst uit de Encyclopedie van Zeeland 1982-1984

Protestantse secte. Uit onvrede met de bestaande kerken verliet J.N. Darby (1800-1882) de Anglicaanse Kerk, waar hij predikant was. Naar hem spreekt men dan ook van Darbysten, hoewel zij zelf deze naam verwerpen. Darby stichtte dan ook geen nieuwe kerkgemeenschap, maar trachtte diegenen bijeen te brengen, die naar het voorbeeld der eerste gemeente in Handelingen 2, wilden volharden in de leer der apostelen, in de breking van het brood en in de gebeden. Zij wilden geen door mensen aangestelde voorgangers. Al naar de Geest het ingeeft leest een der gelovigen uit de Schrift, geeft een lied op of gaat voor in gebed. Gepreekt wordt er officieel niet, maar één der gelovigen kan getuigen naar aanleiding van het gelezene of gezongene. Op de verwachting van de wederkomst des Heren en op de heiliging van het leven wordt de nadruk gelegd. Over heel de wereld hebbende Darbysten zich verspreid. In Zeeland houden zij op twee plaatsen bijeenkomsten, te Breskens en Oost-Souburg.


AUTEUR

S.J.M. Hulsbergen

LITERATUUR

Impeta, Kaart van Kerkelijk Nederland.