Veere/EvZ1982-1984

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken
Veere

Tekst uit de Encyclopedie van Zeeland 1982-1984

1. Gemeente op Walcheren, ontstaan op 1 juli 1966 door de samenvoeging van de voorheen zelfstandige gemeenten Serooskerke, Veere en Vrouwenpolder, plus een deel van de vroegere gemeente St.-Laurens. Opp. 4143 ha (19.221 ha inclusief water). 4688 inwoners. Naast bovengenoemde plaatsen omvat zij de dorpen of buurtschappen Oranjezon met Breezand, Gapinge en Zanddijk (nieuw spelling, vroeger altijd Zandijk). Zou men twintig jaar geleden deze gemeente nog als 'overwegend agrarisch' hebben gekwalificeerd, thans is er door de stormachtige ontwikkeling van het recreatiewezen een belangrijke bron van inkomsten bijgekomen. Akker- en tuinbouw zijn met fruiten veeteelt belangrijk gebleven, maar de totstandkoming van het Veerse Meer en de rechtstreekse verbinding met de randstad via Veerse Dam en Zeelandbrug hebbende gemeente toch een nieuwe oriëntatie gegeven. Mini- en maxicampings, grote complex- en zomerwoningen, alsmede jachthavens zijn de uiterlijke tekenen van deze veranderingen, met als toegevoegde waarde een aangroeiend strand tegen de noordzijde van de Veerse Dam, vrijwel in het verlengde van het enorme Breezand. Verder een duingebied van landschappelijk belang, dat als waterwingebied wordt gebruikt (daarom beperkt toegankelijk) en een krekengebied, dat herinnert aan de inundaties na het geallieerde bombardement van 11 oktober 1944 en door Staatsbosbeheer wordt verzorgd. Daar de gemeente nauwelijks industrie kent, is meer dan de helft van de beroepsbevolking buiten de gemeente werkzaam. Velen hebben een bestaan gevonden in de dienstensector, waarbij de recreatie een grote plaats inneemt. Binnen de gemeente liggen nog vijf werven; die ten noorden van Gapinge is de fraaiste. Het Kanaal door Walcheren, waarvan Veere eertijds veel heeft verwacht, maar niet gekregen, zorgt nu in het zomerseizoen voor een constante aan- en afvoer van pleziervaartuigen.

Auteur

-J.H. Vogel, A.J.B., S.J.M. Hulsbergen

Gemeente Veere. Stad Veere: 1. Campveerse Toren; 2. Schotse Huizen; 3. Onze Lieve Vrouwekerk; 4. Cisterne.