Veenpluis

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken
Veenpluis (erióphorum Angustifólium)

Tekst uit de Encyclopedie van Zeeland 1982-1984


Grasachtige plant. Groeit uitsluitend op voedselarme zure vochtige zand- of veengrond, bijv. in vochtige heidevelden of duinvalleien. Vroeger in Nederland veel algemener dan thans. Is gevonden in de duinen van Schouwen en Walcheren, maar is daar thans vrijwel verdwenen. In recente tijd gevonden op enkele drooggevallen platen in Veerse Meer en Grevelingen.


AUTEUR

A.M.M. van Haperen