Van de Vivere

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken
Van de Vivere
300px
tekst
Geboren onbekend onbekend
Overleden circa 1617 Middelburg
Beroep Boekhandelaar, poorter, uitgever, boekdrukker
VIAF Adriaen van de Vivere

Biografie

Adriaen van de Vivere (?-Middelburg ca. 1617) werd op 1 december 1592 poorter van Middelburg, komende uit Duisburg, waarheen hij uit Gent geweken was. Tot 1617 werkzaam als boekhandelaar, eerst op de Burg in de Vergulde Bijbel, later in de Nieuwe Druckerie bij de Nieuwe Beurs. Op zijn merkteken (later ook door zijn opvolger gebruikt) komt een spreuk voor met een toespeling op zijn naam: Waer het te vooren drooch geweest is daer sullen vivers sijn (Jesaja 35). Bij hem verschenen belangrijke werken van Van Lansberghe, Teellinck, Panneel, Walaeus, Faukelius en andere geleerden, die vaak tot zijn kennissenkring behoorden.

Na zijn overlijden werd het bedrijf overgenomen door zijn meesterknecht Jan Pietersz. van Van de Venne. Twee zoons (of mogelijk jongere broers) van Van de Vivere zijn eveneens bekend als uitgever en boekverkoper, n.l. Geeraert bij wie tussen 1620 en 1622 een aantal pamfletten verschenen en Jacob, die in 1625 het bedrijf van Van de Venne weer overnam en tot zeker 1657 werkzaam was. Bij hem verschenen werken van o.m. Teellinck en De Swaef.

Tekst uit de Encyclopedie van Zeeland 1982-1984

Bekijk de originele tekst uit de Encyclopedie van Zeeland, 1982-1984

Auteur

P.J. Aarssen (Adriaen), A.J.B.

Literatuur