Van Resen

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken
Resen, Van

Thools geslacht. Pieter, woonde als pensionaris van de stad Tholen in 1540 te Reimerswaal de beëdiging bij van Philips II als toekomstige graaf van Zeeland. Van zijn hand is ‘Eene korte beschrijving op eene kaart van Zeeland, zoo als dat gesteld was in 't jaar 600, gevonden in de Abdije van Egmond'. Deze kaart, die veel later dan in 't jaar 600 vervaardigd moet zijn, is door hem op perkament gekopieerd.

Pieter had twee zonen: Francois, van 1550-1569 baljuw en rentmeester van Tholen, in welke ambten hij wederom werd aangesteld na de overgang der stad naar de zijde van Willem van Oranje in 1579. Hij heeft dit ambt vervuld tot 1586.

Pieter, secretaris van Tholen, in 1579 benoemd tot gecommitteerde raad van Zeeland. Hij vertaalde 50 psalmen in het Latijn. Het handschrift is in 1813 door het Zeeuwsch Genootschap aangekocht.

Encyclopedie van Zeeland, 1982-1984

Bekijk de originele tekst uit de Encyclopedie van Zeeland, 1982-1984

Auteur

L. Hageman

Literatuur

  • De la Rue, Geletterd Zeeland. 271-282.
  • Nagtglas, Levensberichten.
  • N.N.B. IV. VII.
  • Boenders, Kerkgeschiedenis van Tholen.
  • A. Hollestelle, Thulen.
  • Van Visvliet, Oud-archief van Zeeland, II, 403, 409, 414.
  • De Waard, Inventaris kaarten en tekeningen.