Van Opdorp

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken

Familie van medici.

Belangrijkste personen

Josef Hendrik (Antwerpen 1 april 1797 - Arnemuiden 28 juni 1842). Genoot zijn eerste opleiding waarschijnlijk in België en was in 1820 zowel te 's-Hertogenbosch als te Middelburg toegelaten. Na enige tijd officier van gezondheid te zijn geweest vestigde hij zich te Arnemuiden. Zijn relaties met de Geneeskundige School waren slecht: Van Opdorp ergerde zich eraan dat minder begaafde geneesheren met hoge titels op hem neerkeken. Hij paste ouderwetse methodes toe: zijn patiënten kregen bij Zeeuwse koortsen bloedzuigers op de buik geplant, terwijl zijn collega (en concurrent) uit Middelburg, Jan Oversluis, kinine toediende. Aangezien Arnemuiden lange tijd zonder geneesheer was geweest, hadden veel inwoners Middelburgse geneesheren geconsulteerd; ook na de komst van Van Opdorp bleven zij die trouw. Dat stak Van Opdorp als een doorn in het vlees; hij klaagde zelfs vier Middelburgse practici bij de rechtbank aan wegens het uitoefenen van de 'inwendige praktijk'. Toen hij het proces verloor, kende zijn wrok geen grenzen: hij weigerde ieder contact met de Provinciale Commissie van Geneeskundig Toevoorzicht en vulde geen tabellen meer in. Ofschoon dweepzucht hem vreemd was, was hij geporteerd voor de beoefening van het 'dierlijk magnetisme'. Daardoor kreeg hij contact met min of meer exentrieke magnetiseurs, hetgeen de Arnemuidenaren niet beviel, evenmin als zijn onverschilligheid op het gebied van het kerkelijk leven. Hij vertaalde verscheidene geneeskundige werken uit het Frans en redigeerde met anderen het Tijdschrift ter Bevordering der Physiologie, Genees- en Heelkunde (1827-1836). Verder is het 'Geneeskundig Jaarboekje 1830' van zijn hand. Uit teleurstelling voor de minimale waardering die hij in Zeeland ondervond, vestigde hij zich te Breda.

Twee zonen werden eveneens geneesheer:

Pieter Eliza Hubregt (Arnemuiden 3 november 1829-Numansdorp 25 november 1875). Werd niet als beursstudent tot de Geneeskundige School toegelaten. Om zijn examengeld te verdienen, maakte hij een paar reizen naar de Oost. Vervolgens practizeerde hij te Renesse en Numansdorp.

Frans Xavier Josep (Arnemuiden 26 februari 1836-Amsterdam 7 augustus 1891). Officier van gezondheid, vertrok naar Den Briel en vervolgens naar Amsterdam.

Encyclopedie van Zeeland, 1982-1984

Bekijk de originele tekst uit de Encyclopedie van Zeeland, 1982-1984

Auteur

A.M. Lauret

Literatuur

  • J.C. de Man, Geneeskundige school.
  • Schoute, Auto-Suggestie?
  • Nagtglas, Levensberichten.