Tuyll van Serooskerken

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken
Tuyll Van Serooskerken
Graftombe van Hieronymus van Tuyll van Serooskerken, ambachtsheer van Stavenisse (1615-1669) in de Nederlands Hervormde kerk. Fotograaf onbekend, 1975. Bron: ZB, Beeldbank Zeeland, nr. 19571

De familie Van Tuyll, afkomstig uit de Betuwe, speelde, na de koop van Serooskerke (Sch.) onder de naam Tuyll van Serooskerken, gedurende eeuwen in Zeeland een belangrijke rol.

Belangrijkste personen

Pieter Hugenszn. (Zierikzee. geb. 1430) kocht in 1483 van de grafelijkheid het ambacht Serooskerke. Van 1476-1485 was hij rentmeester van Zeeland Beoosterschelde, waarna hij door hertog Philips als gezant naar Engeland gezonden werd.

Hieronimus (Zierikzee 1510 - Bergen op Zoom 30 mei 1571) was heer van Serooskerke, Weiland, Moermont, Stavenisse en St. Anna. Hij gold als een der invloedrijkste Spaansgezinde edelen van Zeeland. In 1549 was hij te Reimerswaal tegenwoordig bij de inhuldiging van Philips II als toekomstig erfheer van Zeeland. Van 1547-1562 was hij tevens burggraaf van Zeeland en luitenant-admiraal; vervolgens werd hij benoemd tot gouverneur van Bergen op Zoom.

Philibert (Zierikzee 1539 Antwerpen 1579) was een vurig aanhanger van het Spaanse vorstenhuis. In 1561 vertegenwoordigde hij Philips II bij de inwijding van Nicolaas de Castro tot eerste bisschop van Middelburg. In 1562 werd hij benoemd tot burggraaf van Zeeland Bewesterschelde. In 1571 volgde hij zijn vader Hieronimus Van Tuyll van Serooskerken op als gouverneur van Bergen op Zoom. Hij heeft de vermaarde tocht der Spanjaarden naar Duiveland van 28 september 1575, een der grote, stoutmoedige militaire operaties uit de tachtigjarige oorlog mede ontworpen en uitgevoerd.

Hendrik (1572/1573-1627) was heer van Stavenisse en Rijnhuizen en Gecommitteerde Raad van Zeeland tot hij in 1625 in de Raad van State werd benoemd. Namens de Zeeuwse edelen voerde hij jarenlang onderhandelingen met prins Maurits over hun 'miskende' belangen, wat in 1625 tot een overeenkomst leidde. Hij maakte deel uit van verschillende gezantschappen naar buitenlandse hoven. Als liefhebber van wetenschap en geschiedenis hielp hij Willem van Goudhoeven met het redigeren van diens Kroniek van Holland.

Philibert begr. 23 april 1639 in de kerk te Kapelle was heer van Tienhoven, Maalstede, Kapelle etc. en had zitting in het college van Gecommitteerde Raden van Zeeland. Als zodanig kwam hij in november 1626 in conflict met zijn collega Gilles van Watervliet. Na de vergadering ontaardde dit in een vechtpartij op het Abdijplein te Middelburg. Als 'aanlegger der querelle' werd Van Watervliet voor drie jaar geschorst.

Hieronimus (1609-Veere 22 april 1669) was heer van Tienhoven en Stavenisse. Op jeugdige leeftijd trad hij in de krijgsdienst; hij werd later Gecommitteerde Raad van Zeeland en 1660 werd hij tot baljuw van Veere benoemd. Zijn fraaie graftombe, vervaardigd door Rombout Verhulst, bevindt zich in de kerk van Stavenisse. Het geslacht van Tuyll bestaat nog steeds en onderhoudt als altijd contacten met Zeeland.

Tekst uit de Encyclopedie van Zeeland 1982-1984

Bekijk de originele tekst uit de Encyclopedie van Zeeland, 1982-1984

Auteur

L. Hageman

Literatuur

  • Nagtglas, Levensberichten
  • ‘rode boekje’.