Stichting Oude Zeeuwse Kerken

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken
Stichting Oude Zeeuwse Kerken
foto van de St.-Lievemonsterkerk in Zierikzee op de voorpagina van het Bulletin van 1977, bron: Bulletin Stichting Oude Zeeuwse kerken, 1977

Stichting die kerken in Zeeland onderhoud en restaureert voor zover deze niet meer onderhouden worden door een kerkelijke gemeente.

Werkzaamheden

Opgericht op 1 oktober 1976. Doel van de stichting is de belangstelling voor oude historische kerkgebouwen in de provincie Zeeland te wekken. Deze doelstelling wordt in concreto nagestreefd door oude historische kerken, die niet meer door het plaatselijk kerkgenootschap kunnen worden onderhouden in eigendom over te nemen en te restaureren. Een andere aktiviteit is de uitgifte (2x per jaar) van een bulletin, waarin regelmatig artikelen van hoofdzakelijk kerkelijke kunsthistorische aard worden gepubliceerd. Daarnaast worden er excursies georganiseerd. De stichting is landelijk gezien de vijfde in successie. Inkomsten worden verworven door overheidssubsidies en donaties. Er zijn momenteel ruim 600 donateurs waarvan velen ook buiten Zeeland. De stichting heeft momenteel één kerk in eigendom, nl. de Grote of St.-Lievensmonsterkerk van Zierikzee. Het exterieur van dit gebouw is in neo-klassieke stijl gerestaureerd, nadat het in sterk verwaarloosde staat op 16 december 1977 in eigendom was gekomen.

Zie ook: Tijdschriftenbank Zeeland, Bulletin Stichting Oude Zeeuwse kerken

Tekst uit de Encyclopedie van Zeeland 1982-1984

Bekijk de originele tekst uit de Encyclopedie van Zeeland, 1982-1984

Auteur

-H.W. Hietkamp