Steven Dassevael

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken
Steven Dassevael
Rekenkamer 36776.jpg
De vermoedelijke werkplek van Dassevael in Zeeland, de Rekenkamer van de Abdij in Middelburg, prentbriefkaart F. den Boer, ca. 1936, ZB, Beeldbank Zeeland, recordnr. 36776
Geboren 26 januari 1771 Goes
Overleden 16 januari 1838 's-Gravenhage
Beroep financieel expert
VIAF S. Dassevael

Biografie

Dassevael was eerst als klerk werkzaam bij het gewestelijk bestuur van Zeeland (1790-1798), daarna als griffier ter staatssecretarie (1798-1810), in welke betrekking hij zeer heeft geijverd voor de vereffening van de immense staatsschuld van ons land. Tijdens de inlijving bij het Franse keizerrijk was hij griffier bij een der vredegerechten te Amsterdam. Na de restauratie van 1813 werd hij in zijn vorige betrekking met de titel van archivist en griffier hersteld. In 1815 werd hij secretaris van de Algemeene Rekenkamer te 's-Gravenhage; als zodanig redigeerde hij de eerste staatsalmanakken (1815-1838). Dassevael was niet alleen een bekwaam bestuurder, wiens publicaties met lof werden ontvangen, als man van hoogstaand karakter is hij zijn medemensen ook op het maatschappelijk vlak zeer tot nut geweest. Van zijn vele onmiskenbare verdiensten kan ondermeer de stichting van een weduwefonds worden genoemd.

Bibliografie

Auteur

L. Hageman

Literatuur

  • Algemeene Konsten Letterbode, I (1822), 244. Id., 1 (1838), 144.
  • Navorscher, 1853; 170.
  • Van der Aa, Biographisch Woordenboek, IV.
  • Nagtglas, Levensberichten. N.N.B.W. VI.