Stalkruid

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken
Stalkruid (onónis)

Tekst uit de Encyclopedie van Zeeland 1982-1984


Van dit plantengeslacht komen in Zeeland twee soorten voor. Het meest algemeen is de kattedoorn (0nónis spimísa; Walcheren, Zuid- en Noord-Beveland, Tholen, Schouwen-Duiveland en Zeeuws-Vlaanderen: schaepedoorn; Walcheren, Zeeuws-Vlaanderen: kraaidoorn; Tholen, Zeeuws-Vlaanderen: disteldoorn: Tholen: stekelbrem; ?). Deze komt algemeen voor op dijken, langs wegbermen en op droge, weinig begraasde plaatsen in zilte graslanden. Het liggend stalkruid (0nónis répens) komt voor op zandige grond plaatselijk in de duinen.


AUTEUR

A.M.M. van Haperen