Slijkgras

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken
Slijkgras (spártina)

Tekst uit de Encyclopedie van Zeeland 1982-1984


Geslacht van grassen. Oorspronkelijk kwam in Zeeland alleen het kleine slijkgras (Spártina maritima) voor. Deze soort was een algemene pionier op slikken en lage schorren. Eind vorige eeuw is waarschijnlijk in Zuid-Engeland een bastaard ontstaan tussen deze soort en een Amerikaanse verwant (Spártina alterniflóra). Uit deze bastaard (Spártina xtownséndii) is door chromosoomverdubbeling een nieuwe soort ontstaan: (Spártina ánglica). Het Engelse slijkgras (Spártina townséndii) is in 1924 en 1925 doorir. A. G. Verhoeven en dr. J.P. Lotsy ten behoeve van de landaanwinning uit Engeland in Zeeland ingevoerd en uitgeplant in het Zuid-Sloe. Van hieruit heeft deze soort zich massaal uitgebreid over alle Zeeuwse schorren en hogere slikken, waar het klein slijkgras nu vrijwel is verdrongen. Het Engelse slijkgras komt ook langs andere West-Europese kusten (onder andere het Waddengebied) veelvuldig voor.


AUTEUR

A.M.M. van Haperen