Sint Amandus

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken
Sint Amandus
St. Amandus.jpg
Amandus en de slang (14e-eeuwse illuminatie). Bron: Wikimedia Commons.
Geboren ca. 589
Overleden 675 of 676
Beroep Bisschop; apostel der Franken
VIAF Sint Amandus

Biografie

Toen het christendom in onze lage landen nog grotendeels gevestigd moest worden, heeft het rijk der Franken menige zwervende bisschop zonder bisdom, gekend. Een van hen was Amandus. Het rustpunt bij al zijn reizen was de door hem gestichte abdij Elnon, welke later, evenals de stad die er omheen groeide, de naam Saint-Amand (ten zuiden van Doornik) zou dragen. Dat zijn werkzaamheden zich tot Zeeuws-Vlaanderen zouden hebben uitgestrekt, berust op een latere legende. Om medewerkers voor zijn apostolaire arbeid te verkrijgen stichtte hij vele kloosters. Amandus was de grondlegger van de abdijen van St.-Baaf en St. Pieter te Gent, die in Zeeland een grote invloed hebben uitgeoefend.

Encyclopedie van Zeeland, 1982-1984

Bekijk de originele tekst uit de Encyclopedie van Zeeland, 1982-1984

Auteur

S.J.M. Hulsbergen

Literatuur

  • De Morreau, Saint Amand.