Silene (siléne)

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken
Silene (siléne)

Tekst uit de Encyclopedie van Zeeland 1982-1984

Plantengeslacht waarvan in Zeeland drie soorten in het wild voorkomen. Het meest algemeen is de blaassilene (S. vulgáris), die in Zeeland plaatselijk voorkomt op ruderale terreinen, dijken en wegbermen. Een sterk hierop gelijkende soort is de kegelsilene (S. cónica): deze groeit op enkele plaatsen in graslanden in de binnenduinrand. Een derde soort is de nachtsilene (S. nútans), die op enkele plaatsen in de Schouwse duinen voorkomt.


AUTEUR

A.M.M. van Haperen