Servaas van de Coppello

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken
Servaas van de Coppello
Coppello 153137.jpg
Titelblad van Dissertatio inauguralis physiologico-medica, de fabrica atque actione glandularum, geschreven door Servaas van de Coppello (1743), foto, ZB, Beeldbank Zeeland, recordnr. 153137
Geboren 2 juni 1720 Middelburg
Overleden 25 februari 1800 Middelburg
Beroep geneeskundige
VIAF S. van de Coppello

Biografie

Van de Coppello studeerde rechten en medicijnen te Leiden, waar hij juni 1743 promoveerde tot doctor in beide, waarna hij zich als medisch doctor vestigde te Middelburg. In 1748 werd hij benoemd tot examinator van de medici ten dienste van de Middelburgse Commercie Compagnie, welk ambt hij sinds 1771 ook vervulde voor de Verenigde Oostindische Compagnie. Naast zijn medische dissertatie 'De Fabrica atque Actione glandularum' (over de bouw en de werking van klieren) verscheen van hem, tussen 1755-1759, een 'Kort verslag van 's quinancie [een soort difteri] en 't poeder bij de 's quinancie-meesters in gebruik'. In de Verhandeling der Hollandsche Maatschappij van Wetenschappen te Haarlem verschenen zijn 'Waarnemingen omtrent de milt en nierklieren' (1757), en `Eenige gevallen van een tweede besmetting der kinderziekte door den natuurlijken weg van besmetting' (1765).

Bibliografie

Auteur

L. Hageman

Literatuur