Serooskerke

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken
Serooskerke
Luchtfoto van Serooskerke (W.). Foto: Deltaphot Luchtfotografie, 1983. Bron: ZB, Beeldbank Zeeland, rec.nr. 30601

Het dorp: kenmerken

Serooskerke is een dorp in de gemeente Veere. Het telde op 1 januari 2021 1.815 inwoners. Het is een typisch Walchers dorp met een kleine oude dorpskern, bestaande uit kerk met kerkplein, enige nieuwbouw en een aantal boerderijen daaromheen. Net ten oosten van het dorp loopt de N57, in noord-zuid richting van de Oosterscheldekering richting Middelburg.

Geschiedenis

Concentraties van aardewerk uit de midden-IJzertijd tonen aan dat de omgeving van Serooskerke ca. 500 v. Chr. reeds bewoond was. Al in 1196 is sprake van Alarstkerke. Vanaf de 13e eeuw tot nu toe zijn er 15 geslachten ambachtsheren en - vrouwen, o.a. van Borssele en van Bourgondië, geweest. Van oudsher toont het dorpswapen een kerk, omgeven door rozen. Tussen 1567 en 1648 was familie Tuyll van Serooskerke ambachtseigenaar. Na de Franse tijd (in 1816) werd hun familiewapen (qua vorm) gekozen, doch met andere kleuren: in blauw drie brakkenkoppen van goud (brak=jachthond).

In 1803 werden de ambachtsheerlijkheden Rijnsburg, Hondegems Ambacht en Serooskerke, samengevoegd tot de nieuwe gemeente Serooskerke.[2] Rijnsburg leeft begin 21e eeuw nog voort als huisnaam, campingnaam en in de naam van Rijnsburgseweg, en Hondegems Ambacht alleen in de naam van de Hondegemsweg. In 1844 bestond Hondegems Ambacht nog maar uit 1 huis met 7 inwoners. Op de plek van de voormalige heerlijkheid staat nu een moderne boerderij.

Bij landbouwer Piet C. Christiaanse worden bij het spitten in zijn preiveld gouden munten gevonden. Foto: J. Midavaine, januari 1966. Bron: ZB, Beeldbank Zeeland, rec.nr. 97949

In 1966 werd op het perceel Torenstraat 36-38 meer dan duizend gouden munten gevonden, die dateren uit de periode eind 16e/begin 17e eeuw. De geveilde munten brachten ongeveer 750.00 gulden op. Vanuit een deel van de opbrengst werden het zwermbad 'De Goudvijver' en het medisch centrum gefinancierd.

In 1979 werd tijdens het slopen van hotel 'De Lindeboom' 850 zilveren munten gevonden, die aan de toenmalige gemeente Veere toegewezen waren. De cirkels op dit plein aan de Vrouwenpolderseweg symboliseren de muntvondsten.

Monumenten

Ned. Hervormde kerk

De Nederlands hervormde kerk stamt uit de 15e eeuw. In 1958 werd de kerk gerestaureerd en in 1966 de torenspits. De preekstoel dateert uit 1661, de torenklok is van 1676 en de orgelkas is van 1740. In de 15e eeuwse kerk is de fraaie grafzerk te zien van Phillibert van Tuyl van Serooskerken en zijn vrouw, uit de 17e eeuw.

Landhuis Welgelegen. Villa "Vrederust"

Landhuis Welgelegen. Foto: J. Wolterbeek, 2011. Bron: ZB, Beeldbank Zeeland, rec.nr. 138818

Landhuis Welgelegen, Villa "Vrederust" is vanaf 1947 in eigendom van de Vereniging Kinderzorg onder de naam "Welgelegen". Vanaf 1976 eigendom van de International Police Association, vanaf 2014 van OOS: Overdulve Offshore Services.

Molen

Ten noordoosten van Serooskerke staat de korenmolen De Jonge Johannes, een houten achtkante molen uit 1835. Tegenwoordig is de molen in gebruik als pannenkoekenhuis.

Bron

Gemeente Veere

Auteur

W. van Gorsel, 2022