Schouwse Stolp

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken
Schouwse Stolp

Tekst uit de Encyclopedie van Zeeland 1982-1984

Een type boerderij dat in Zeeland slechts in de laaggelegen Schouwse moeren voorkwam. De laatste stolp stond aan de Verseputse Weg hij Kerkwerve. Deze werd tijdens de overstromingsramp in 1953 onherstelbaar beschadigd en later afgebroken. Het grondvlak (zie fig.) is praktisch een vierkant. De eveneens vierkante hooitas ligt in het midden van het gebouw: daaromheen, elk grenzend aan een zijwand, liggen het woongedeelte, de deel en de veestallen, bij de oudere stolpen in een punt uitlopende dak werd bij later gebouwde soms afgeplat. Hoewel dit type doet denken aan stolpboerderijen in andere delen van Nederland, zijn de meningen van de auteurs over het ontstaan ervan op Schouwen sterk verdeeld. R.C. Hekker geeft een overzicht van de geponeerde theorieën daarover in zijn werk ‘De Zeeuwse Hofstede'.,Naar zijn mening is de stolp ontstaan uit de oude Zeeuwse bouwhoeve, gezien de constructie van de schuur en de indeling van de woonruimte en de veestallen. Het is volgens hem geen toeval, dat de stolp juist ontstond 'in het enige gebied in Zeeland, waar een weidebedrijf werd uitgeoefend'. Het feit, dat Zierikzee in het midden van de 17de eeuw een belangrijke kaasmarkt was en dat er voor de proviandering van de schepen van de VOC veel export van schapen en runderen naar Middelburg plaats vond, zou hebben bijgedragen tot de bloei van het weidebedrijf in de Schouwse moeren. De verzameling Zelandia Illustrata bevat foto's van zeven Schouwse stolpen.


AUTEUR

J.P. Vaane

LITERATUUR

R.C. Hekker, De Zeeuwse hofstede. Kees Post, Het boerenhuis in Nederland.

AFBEELDING

Zeeuwse-schuurgroep. met Schouwse stolp. De Schouwse stolp bij Kerkwerve. die de overstroming van 1953 niet overleefde.