Schijnspurrie

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken
Schijnspurrie (spergulária)

Tekst uit de Encyclopedie van Zeeland 1982-1984


Plantengeslacht, waarvan in Zeeland drie soorten voor komen, die sterk op elkaar lijken. Het minst algemeen is de rode schijnspurrie, die alleen voorkomt op droge, meestal zandige grond. Men vindt haar bijvoorbeeld op spoorwegemplacementen, in het zandgebied van Zeeuws-Vlaanderen en ook hier en daar op sterk uitdrogende bodems in het poldergebied(bijvoorbeeld op droge kopjes in graslanden in de Yerseksemoer). De beide andere soorten zijn de zilte schijnspurrie (S. salína) en de gerande schijnspurrie (S. margináta). Beide soorten komen algemeen voor op schorren en op zilte grond in binnendijkse gebieden. Zij behoren tot de meest algemene Zeeuwse zoutplanten.


AUTEUR

K.F. Vaas, A.M.M. van Haperen