Schellach

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken
Schellach (scellacht, Schellag)

Tekst uit de Encyclopedie van Zeeland 1982-1984


Verdwenen dorpje, parochie en oude heerlijkheid ten noordoosten van de stad Middelburg. De naam van het voormalige Schellach is waarschijnlijk afgeleid van een persoonsnaam.

Wapen: Bij Smallegange (1696) komen twee wapens van Schellach voor: één op de wapenkaart (drie schelpen en een wassenaar) en één op pag. 662 (een schild met een ingeboekt doorsneden dwarsbalk). Het geslacht Van Schellach voerde een schild van zilver met zeven rode schelpen en een gouden schild hoofd met een zwarte stappende leeuw.

Geschiedenis: De parochie Schellach wordt in 1270 voor het eerst genoemd. De kerk was een dochter van de Noordmonsterkerk te Middelburg. Tot het gebied van de parochie behoorde ook

de met Schellach verbonden heerlijkheid Poppekinderendorp. Uit het geslacht Van Schellach is de tak van het geslacht Van Borssele voortgekomen welke bekend is onder de naam Van Borssele van Schellach of van Laterdale. Tijdens het beleg van Middelburg 1572 (1574) werden dorp en kerk verwoest. Na de Reformatie kwam het noordelijk deel van het gewezen kerspel hij de hervormde gemeente van Gapinge en het overige bij die van Veere. Van 1640 tot 1735 was Schellach met de hervormde gemeente van St.-Laurens gecombineerd: in 1777 kwam het grootste deel weer hij Veere. De plaats waar de kerk van het verdwenen dorp gestaan heeft, is nog duidelijk in het terrein te herkennen als een hoogte aan de noordzijde van de Golsteinseweg (gemeente Middelburg). In de bodem zijn overblijfselen van funderingen aanwezig. alsook sporen van de vroegere begraafplaats. Een boerderij in de omgeving heet 't Hof van Schellach. Ter plaatse stond het buiten Schellach dat in de tweede helft van de 18de eeuw werd gesloopt. Schellach kwam in 1816 hij de gemeente Vrouwenpolder. Sedert 1 juli 1966 ligt de oude kern van Schellach binnen de nieuwe gemeentegrenzen van Middelburg. Binnen de gemeente Veere ligt langs de weg van Middelburg naar Veere de huidige buurtschap Schellach. Ten oosten van de buurtschap bevindt zich een vluchtberg werf).

Auteurs

-A.J.B., J.A. Trimpe Burger, Hulsbergen

Literatuur

Van der Aa, Aardrijkskundig woordenboek. J. de Vries, Woordenboek der Noord- en Zuidnederlandse plaatsnamen. Van der Horst, De kerken en parochies op Walcheren. Bijdragen Bisdom Haarlem VII. R. Fruin, Mededelingen uit het archief der Middelburgsche abdij.Wilderom, Tussen afsluitdammen III