Samuel Bollaert

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken
Samuel Bollaert
Bloemken Jesse 10867.jpg
Blazoen van de rederijkerskamer het Bloemken Jesse, ca. 1917, foto: ZB, Beeldbank Zeeland, recordnr. 10867
Geboren ged. 6 oktober 1609 Middelburg
Overleden na 1669 Middelburg?
Beroep rederijker
VIAF [1]

Levensloop

Lofdicht op Johannis de Swaef door Samuel Bollaert (1649), Collectie ZB

Samuel Bollaert was lid van de Middelburgse rederijkerskamer het Bloemken Jesse, waarvan hij in 1650-1651 factor was. Van zijn werk, stichtelijk-theologisch van aard en van weinig literaire waarde, is slechts een geschrift tijdens zijn leven verschenen, het tegen een eventuele vrede met Spanje gerichte: Munsters kleuter-spaen (1647). Verder bestaan er van hem, met een voorbericht van 28 februari 1640, in handschrift: In minne groeiende, dat is de gedurige liefde onsen Heilants ende Salichmakers Jesu Christy in rij Bestelt ende toegeëigent het vermaarde broederschap van het Bloemken Jesse binnen Middelburch in Zeelant; ook bekend als: Schrift matige bekentenisre der twaalf artickelen des waren Christelicken geloofs; Gedichten der Middelburgsche rhetorijkamer (1650) en de door Arend Roggeveen gewijzigde en verbeterde uitgave: 't Nederlantsche Treurspel, sijnde de vervrachte Belgica, vertoonende d'onheijlen daer in voor gevallen, t'sedert den 25sten October 1555 tot den l0den Julij 1584, verthoont op 't Edel Reden Hof binnen Middelburgh, door het Broederschap van de Edele Bloeme Jesse enz. (Middelburg 1669).

Bibliografie

Encyclopedie van Zeeland, 1982-1984

Bekijk de originele tekst uit de Encyclopedie van Zeeland, 1982-1984

AUTEUR

-L. Hageman

Literatuur

  • N.N.B.W. III.