Salomon Kroonenberg

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken
Salomon Kroonenberg
Salomon Kroonenberg.jpg
Salomon Kroonenberg, still van het NOS-journaal, 1 januari 2010.
Geboren 13 maart 1947 Leiden
Beroep geoloog
VIAF S.B. Kroonenberg

Kroonenberg is een geoloog die tot 2009 hoogleraar in de toegepaste geologie was aan de TU Delft en daarvoor aan de Universiteit van Wageningen doceerde. Hij is schrijver van diverse boeken op zijn vakgebied. Tot eind 2005 was hij columnist bij het weekblad Intermediair.

Jeugd en opleiding

Salomon Bernard Kroonenberg groeide op in Goes, waar zijn vader een betrekking als oogarts had. Tussen zijn derde en achttiende verbleef Kroonenberg in Goes en doorliep het Stedelijk Gymnasium te Middelburg van 1959 tot 1965. In hetzelfde jaar ving Kroonenberg aan de Universiteit van Amsterdam de studie fysische geografie aan.[1] Hij rondde in 1971 zijn studie af met zijn scriptie Petrology, weathering and landform genesis in granites in NW Spain. Vervolgens deed hij promotieonderzoek aan dezelfde universiteit waar hij in 1976 promoveerde op onderzoek naar Amphibolite-facies and granulite-facies metamorphism in the Coeroeni-Lucie area, southwestern Surinam.

Carrière

Tegelijkertijd met zijn promotieonderzoek werkte Kroonenberg in Suriname voor het Ministerie van Binnenlandse Zaken aan de samenstelling van de geologische kaart van dat land en gaf hij in Bogota in Colombia les in het gebruik van satellietkaarten. Na de onafhankelijkheid van Suriname werkte hij bij de Geologisch Mijnbouwkundige Dienst (GMD). In 1982 werd hij aangesteld als hoogleraar geologie en mineralogie aan de Landbouwuniversiteit Wageningen. Van 1996 tot 2009 was hij hoogleraar Toegepaste Geologie aan de TU Delft. Op 1 september 2009 ging hij met emeritaat.

Klimaatverandering

Omslag van Kroonenbergs' bekendste boek De menselijke maat

Kroonenberg geldt als een criticus van het Kyoto-protocol en veelgehoorde theorieën over de klimaatverandering. Hij relativeert de positie en de tijdsspanne van de mens binnen de geologische geschiedenis. Hij wijst erop dat de mens wijziging en correctie van klimaat binnen het eigen leven plaatst, maar de geologische evolutie een geheel andere duur kent. Kroonenberg wijst daarbij op de constante veranderingen in het klimaat, waar hij veelvuldig onderzoek naar gedaan heeft. Deze wetenschappelijke kritiek vatte hij samen in het boek De menselijke maat: de aarde over tienduizend jaar. In december 2009 bevestigde hij dat er naar zijn opvatting geen verband is tussen de uitstoot van CO2 en de opwarming van de aarde.[2] Daarmee ontkent hij het negatieve effect van de wijze waarop de mens door middel van onder meer CO2 uitstoot invloed uitoefent op het milieu niet; hij maakt het ondergeschikt aan evolutieprocessen die zowel veel langer duren als ook door andere natuurlijke verschijnselen worden aangestuurd.

Prijzen

  • 2011 Officier in de Orde van Oranje Nassau
  • 2011 Van Waterschoot van der Gracht Penning van het KNGMG

Bibliografie

hoorcollege

Auteur

-J. Francke, 2017

Bronnen

Noten