Sagro

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken
Sagro

Multidisciplinair bedrijf uit 's Heerenhoek op het gebied van infrastructuur, sloop, logistiek, milieu & ruimte en recycling. Het van oorsprong familiebedrijf werd opgericht in 1965. Door productontwikkeling en overnames is Sagro gegroeid tot een onderneming waar meer dan 200 mensen werken op verschillende locaties in Zeeland en Nederland.

Sagro, foto: Website Sagro

Vijf gebieden

De werkzaamheden van Sagro kunnen worden onderscheiden in een vijftal gebieden, te weten: aanneming, milieu en ruimte, recycling, logistiek en op- en overslag. Daarnaast beheert Sagro in Heinkenszand ook een eigen bouwmarkt.

Het aannemersbedrijf van Sagro houdt zich vooral bezig met waterbouw, groot grondverzet, sloopwerken, infrastructuur, asbestsanering, bodemsanering, design en construct en calamiteitenservice.

De activiteiten op het gebied van milieu en ruimte omvatten vooral activiteiten op het gebied van milieu- en regelgeving, archeologie, asbestinventarisatie, bodemonderzoek en ruimtelijke ordening. Al deze activiteiten vallen onder Sagro Milieu Advies Zeeland B.V..

De activiteiten op het terrein van recycling betreffen vooral de verwerking van afvalstromen, het hergebruiken van puin, hout en beton, het reinigen van zand en slib, de tijdelijke opslag van vervuilde grond en het beheer van afvalcontainers. Deze activiteiten vooral onder het dochterbedrijf Innovarec.

De logistiektak van Sagro heeft betrekking op bouwtransport (uitgevoerd door Kole Transport, onderdeel van Sagro), afvaltransport (eveneens door Kole Transport), gietasfalt, gladheidsbestrijding en een veegservice.

Opslag- en overslagactiviteiten hebben onder andere betrekking op het (tijdelijk) opslaan van goederen in eigen terminals in de haven van Vlissingen-Oost en het verantwoord verder transporteren van bulkstoffen met behulp van eigen overslagkranen en vrachtauto's.

Gasfabriek aan Molenwater te Middelburg wordt gesloopt; vrachtwagen van Sagro, 1994 foto: J. Wolterbeek, rec.nr. 102832 Bron: ZB, Beeldbank Zeeland

Auteur

W. van Gorsel, 2018

Bronnen

Sites

Noten