Ruppia

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken
Ruppia
Ruppia, bron: Stefan Lefnaer Wikimedia

Ruppia (Rúppia)

Overblijven de waterplant met smalle draadvormige bladeren, behorend tot de familie der fonteinkruidachtigen. In Zeeland komen twee soorten voor:

Snavelruppia (Ruppia marítima) en Spiraalruppia (Ruppia spirális)

Beide soorten zijn gebonden aan helder, brak of zout water met een relatief stabiel peil en zoutgehalte. Zij kwamen vroeger vrij algemeen voor in Zeeuwse gebieden met brak oppervlaktewater. Door de verslechtering van de waterkwaliteit zijn zij tegenwoordig op verreweg de meeste plaatsen verdwenen.

  • Dialect: Schouwen-Duiveland: oor.

Auteur

-K.F. Vaas