Ruit

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken
Ruit
Poelruit, bron: Kurt Stuber Wikimedia

Ruit (Thalíctrum)

Geslacht van overjarige kruidachtige planten behorend tot de ranonkelfamilie. In Zeeland komen twee soorten voor.

Poelruit (Thalíctrum flávum)

De poelruit is een forse plant (0,5-1 m hoog) in vochtige ruigten en moerassen. Zij gedraagt zich sterk zoutmijdend. Men vindt haar hier en daar, onder andere in de Zak van Zuid-Beveland en in Zeeuws-Vlaanderen.

Duinruit (Thalíctrum mínus)

De duinruit lijkt op een kleine uitgave van de vorige soort (0,3-0,5 m hoog) en heeft meer ronde blaadjes. De duinruit komt uitsluitend in de duinen voor in droge wat ruigere graslanden, oude helmvegetaties en open duindoornstruwelen. Deze soort is in alle Zeeuwse duinen een Vrij algemene plant. Buiten Zeeland zeldzamer.

Auteur

-A.M.M. van Haperen