Roodwieren

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken
Roodwieren
Roodwieren, bron: Ryan Hodnett Wikimedia

Roodwieren (Rhodophycéae)

Groep van zeewieren die herkenbaar is aan zijn rose-rode tot donkerrood-zwarte kleur. Zij leven in het getijdengebied, vaak beneden de laag waterlijn, vastgehecht op stenen en schelpen. Ook vele brakke binnenwateren herbergen een fraaie roodwierenvegetatie. De uiterlijke vorm is zeer variabel: van bloedrode korsten op stenen van dijkglooiingen tot kleine struikvormige planten die uitwaaieren in het water. Door het hoge gemiddelde zoutgehalte en bovenal door de hoge gemiddelde zomertemperatuur van het water fungeert het oostelijk deel van de Oosterschelde als een refugium voor een aantal zeldzame zuidelijke soorten die hier de noordgrens van hun verspreidingsgebied bereiken, onder andere Stompkraakbeenzeewier Chóndria dasyphýlla) en het Tongwier (Hypoglóssum woodwárdii). De natuurwetenschappelijke betekenis van het Kanaal door Zuid-Beveland en van de inlaag (1953) bij Ouwerkerk wordt groten deels ontleend aan het voorkomen van de zeer zeldzame Roodalg (Dásya pedicelláta). Een opvallend verschijnsel in het Veerse Meer is na 1965 het massale optreden van het 10 cm grote Boompjeswier (Callithámnion róseum).

Auteur

-P.H. Nienhuis